O VÝROBCÍCH DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Všeobecně

 • Veškeré naše výrobky jsou řešeny a konstruovány tak, aby rozvíjely dětskou fantazii a hravost, dávaly možnost užití k různým hrám, byly bezpečné a zároveň, aby co nejvíce odolávaly vandalizmu. V důsledku toho jsou naše prvky po zabudování nepřemístitelné.
   

Certifikáty

 • Příslušné certifikáty, prohlášení o shodě a vzor provozního řádu dostane zákazník po realizaci.
   

Použitý materiál

 • K výrobě prvků je použito zejména vybrané smrkové mimostředné řezivo, které nevytváří praskliny a které je tlakově impregnováno Wolmanitem CX – S bez chromu, což umožňuje montáž nosných prvků přímo do betonové směsi nebo v případě požadavku zákazníka jejich kotvení na kovové patky.
   
 • Všechny dřevěné části jsou ručně broušeny do hladka.
   
 • Kovové prvky jako řetězy, hrazdy a veškerý spojovací materiál je chráněn proti korozi zinkováním.
   
 • Na podesty a bariéry je použita vodovzdorná překližka. 
   

Montáž

 • Montáž je prováděna pouze naší firmou a není zahrnuta v ceně výrobku.
   
 • Zařízení je osazeno na kovové patky, které zvyšují životnost výrobku.
   

Dodací lhůta

 • Od objednání nebo uzavření smlouvy o dílo je doba dodání 2 - 4 týdny, v případě skladových zásob i dříve.
   
 • Dětský mobiliář je vyráběn a dodáván v souladu s nařízením vlády č. 178/97 a normami EN 1176:2009.
   

Náhradní díly a opravy

 • Dodávka náhradních dílů a zajištění případných oprav je samozřejmostí a provádí se nejpozději do 7 dnů.
   
 • Vzhledem k tomu, že na každý výrobek byl vydán certifikát typu TUV dle ČSN EN 1176, nelze na výrobcích provádět dodatečné úpravy.
   

Garance

 • Na zařízení provedené včetně montáže poskytujeme záruku 24 měsíců.
   
 • Životnost prvků je min. 10 let, velmi záleží na údržbě a provádění nátěrů. 
   

Údržba zařízení

 • Doporučujeme provést nátěr dřevěných částí zařízení každý rok. Je nutno k tomu použít nátěr na dřevo, který je schválen pro nátěr hraček. ( je uvedeno na obalu)
   

Kontroly zařízení

 • Běžná vizuální kontrola - umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami. Především je nutno se zaměřit na zlomené součásti, zbytky rozbitých lahví, čistotu prostoru, volný prostor mezi nářadím, stav hracího povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné opotřebení a konstrukční pevnost.
   
  Hřiště na sídlištích a v městské zástavbě, vystavená velmi častému používání nebo rizikům vandalizmu vyžadují denní kontrolu tohoto typu. 
   
  U hřišť nevystavených častému používání např. v mateřských školách je doporučený interval vizuální kontroly 1 týden. 
   
  Tuto kontrolu provádí majitel/provozovatel hřiště a nebo jím pověřená osoba.
   
 • Provozní kontrola - provozní kontrola je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stability zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. 
   
  Hřiště na sídlištích a v městské zástavbě, vystavená velmi častému používání vyžadují provozní kontrolu v intervalu 1x za měsíc. 
   
  U hřišť nevystavených častému používání např. v mateřských školách je doporučený interval provozní kontroly 1x za 2 měsíce.
   
  Tuto kontrolu provádí majitel/provozovatel hřiště a nebo jím pověřená osoba.
   
 • Hlavní roční kontrola - roční hlavní kontrola se provádí za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, známek rozpadu nebo koroze nebo jakýchkoliv změn úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí. 
   
  Roční hlavní kontrola se provádí v intervalu nepřesahujícím 12 měsíců. 
   

Hlavní roční kontrola

Všem našim zákazníkům nabízíme provedení hlavní roční kontroly včetně základní údržby (obroušení vystupujících částí, obnovení poškozených nátěrů, doplnění záslepek, dotažení šroubů atd.).

Od začátku roku 2013 nabízíme provedení Hlavní roční kontroly i u zařízení ostatních výrobců a všech zařízeních umístěných na dětských hřištích.

Cenu za provedení hlavní roční kontroly zařízení naší firmy M&M MIPECH s.r.o. včetně základní údržby i zařízení jiných výrobců, které máte na zahradě, najdete na konci ceníku.